Convenio entre la Universitat Politécnica de València y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana

Conveni per a la investigació i experimentació d’estratègies agroecològiques per al maneig de la biodiversitat i implementació de la transferència i demostració d’aquest tipus de models en l’agricultura ecològica valenciana

Motivación del convenio

Conveni General

Estudi d’estratègies Agroecològiques per a la gestió de plagues en fruiters de Producció Ecològica

Gestió de nous problemes fitosanitaris en el conreu de l’ametller i influència del paisatge pintoresc

Bases per a la gestió de Eutetranychus banksi en cítrics de producció integrada i ecològica

Eficàcia de la confusió sexual en el control de Cryptoblabes gnidiella

Detecció i determinació del moment de vol d’Eurytoma amigdalí

Avaluació de diferents tipus d’emissores i feromona existents al mercat per a l’aplicació de la confusió sexual de Lobesia botrana a gran escala

Maneig de l’hàbitat para a la millora del control biològic per conservació i biofumigació como a alternativa/complement a la solarització